+- +-

+-User

Welcome, Guest.
Please login or register.
 
 
 

Login with your social network

Forgot your password?

+-Stats ezBlock

Members
Total Members: 867
Latest: Alina Banyk
New This Month: 6
New This Week: 1
New Today: 1
Stats
Total Posts: 9896
Total Topics: 797
Most Online Today: 10
Most Online Ever: 199
(July 07, 2022, 01:56:52 am)
Users Online
Members: 0
Guests: 7
Total: 7

+-ParseBBC ezBlock - Портал форума

Друзья, приветствую на портале Форума #itkrakowiwroclawporusski
Переходите на сам форум: http://quattrolife.createaforum.com/index.php?action=forum
Приятного сёрфинга! :)
Ваш Админ


------
Welcome to your new install of ezPortal!
You can control which blocks are shown in the ezBlockManager.
Forum refers to your main board index.
Portal is the main homepage of your site. This block for instance is only shown on the portal page.
If you have any questions or need help post in our support forums

Author Topic: Работа по безвизу  (Read 517 times)

Offline Yuna

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1323
  • Karma: 75
    • View Profile
    • Мой недо-блог про легализацию
Работа по безвизу
« on: May 26, 2017, 02:39:26 pm »
Я просто оставлю это здесь

1.
Quote
W związku z podpisaniem umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Ukrainą a Strefą Schengen zjawiło się pytanie:

Czy może cudzoziemiec wjeżdżać do Polski w celu wykonywania pracy jeżeli przedstawi zezwolenie na pracę na kontroli paszportowej?
Pytanie wynika z połączenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz kodeksu granicznego strefy Schengen.

W polskiej ustawie jest napisane tak:
Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
...
12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
...
f) w ramach ruchu bezwizowego.

Czy znaczy to, że takie osoby będą wpuszczone na terytorium Państwa?
Jakie dokumenty w takim przypadku są potrzebne, oprócz ww. zezwolenia na pracę?

Dziękuję z góry,

2.
Quote
Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pan e-mail Zarząd ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia (…) cudzoziemcy niepodlegający obowiązkowi wizowemu mogą swobodnie przemieszczać się po terytoriach państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod warunkiem że spełniają oni warunki wjazdu określone w art. 6 ust. 1 lit. a), c), d) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

Wspomniany powyżej art. 6 kodeksu granicznego Schengen określa, że w przypadku planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:
a) posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:
(i) jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
(ii) został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 ppkt f) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania
pracy na terytorium RP jeżeli posiada zezwolenie na pracę (lub w przypadku obywateli Ukrainy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz przebywa na tym terytorium w ramach
ruchu bezwizowego.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że obywatele Ukrainy, wobec których z dniem 11 czerwca 2017 r. zostanie zniesiony obowiązek wizowy będą mogli przekraczać granicę państwową RP w celu
wykonywania pracy, pod warunkiem że spełnią opisane powyżej warunki wjazdu.


Z poważaniem,
Zarząd do Spraw Cudzoziemców
Komendy Głównej Straży Granicznej
Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Кто там что говорил, "по безвизу нельзя работать"?

Share on Facebook Share on Twitter

Like Like x 1 View List

 

+-Search ezBlockAdvanced Search

+-Recent Topics

Кто любит играть в Мафию? ;) by veankrakow
June 18, 2022, 11:27:09 am

EU Directive 2016/0176 (Proposal) by PawelH
March 16, 2022, 10:05:08 pm

Ипотека by Dont_speak_alot
January 17, 2022, 12:32:07 pm

Выгоняют в отпуск. Законно ли? by vit
March 29, 2021, 03:43:08 pm

На польских номерах в Россию кто ездил? by olegk
March 17, 2021, 09:53:08 pm

Blue card + фриланс. Еще раз. by MishaY2K
March 11, 2021, 04:04:32 pm

Boпpocы к тeмe Карта побыту или Blue Card - глaвнoe by Dont_speak_alot
January 19, 2021, 02:41:27 pm

Инвестиции, вклады, пассивный доход by Antonio
January 10, 2021, 09:16:23 pm

*однократный* выезд из рф в связи с ковидом (736-&# by maxstep
November 24, 2020, 10:50:35 am

Смена водительских прав by elgato
November 06, 2020, 02:34:43 pm

Поиск и покупка земельного учаскта by MishaY2K
October 25, 2020, 08:13:04 pm

Карта долговременного резидента ЕС. Для т by atomic8
October 02, 2020, 08:42:19 am

Открытие счёта за границей для россиян, об by tsvetkov
September 23, 2020, 10:47:19 pm

Курсы программирования для ребенка 11 лет, Б& by Kozak_babur
September 09, 2020, 08:12:59 pm

От администратора - Readme1st by MishaY2K
July 31, 2020, 06:02:28 pm

+-Top Topics

Views Replies
Голубая Карта - кто уже сделал или подал? 36360 957
Смена работы в Польше 16711 373
EU Directive 2016/0176 (Proposal) 16336 289
Смена водительских прав 12694 249
Ипотека 10368 215
Велосипедные дела 10352 200
Boпpocы к тeмe Карта побыту или Blue Card - глaвнoe 13797 177
Оформление приглашения родственникам 8060 171
Пoкyпкa. Ввoз. Peгиcтpaция. Cтpaxoвкa 12214 166
Банки в Польше, открытие счета для иностра 15745 145
"Где купить" если не знаешь где 6461 138
Правила движения в Польше 7915 128
Где поесть в Кракове? 12449 112
Pacxoд тoпливa (Forked from: Правила движения в Польше) 2705 112
Jak uczyć się języka polskiego? 7602 96